Хар хүүхдүүдийн APS холбоо

Хар Хүүхдийн Эвслийн уулзалт нь улирлын туршид хуралдсан уулзалт уулзалт нь эцэг эхчүүдэд гэр бүлийн талаархи холбогдох сэдвийг хэлэлцэх, нөөцийн талаар мэдээлэл авах, APS-ийг дэмжиж оюутны амжилтыг нэмэгдүүлэх, хүүхдэд нөлөөлж буй мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг олж авах, эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Боловсролын зөрүүг багасгахын зэрэгцээ боловсролын үр дүнг сайжруулах хүүхдийн боловсрол.

Нэмэлт мэдээлэл эсвэл асуулт авахыг хүсвэл Equity & Excellence мэргэжилтэн Женнифер Гросстой 703-228-8628 эсвэл jennifer.gross@apsva.us.