Ирц

Хүүхдээ сургуульд байхгүй эсвэл оройтож ирэхийг мэдээлэхийн тулд дараахь аль нэг замаар төв оффистэй холбоо барина уу.

Хүүхдүүдээ эрт уулзалтан дээр томилохдоо эрт хүүхдээ сургуульд явах цаг, шалтгааныг тэмдэглэж ав. Оюутан эрт суллахын тулд тэмдэглэлийг ТТ-ийн өмнө эсвэл ТЕ-ийн аль алинд нь авчирч өгөх ёстой. Энэхүү дамжуулалт нь оюутныг хичээлээ тасалдуулахгүйгээр ангиас гарах боломжийг олгох бөгөөд тэд таныг үндсэн оффис дээр гарахыг хүлээж байгаа болно.