Холбоо барих

  • Үндсэн газар - 703-228-2910
  • факс: 703-558-0317
  • Эмнэлэг - 703-228-2940
  • Ирц - Та одоо оюутныхаа хичээл тасалсан тухай мэдээлэх боломжтой Эцэг эхVUE. (Энд чиглэлүүд байна.)  Та мөн имэйл илгээх боломжтой dorothyhammattendance@apsva.us эсвэл 703-228-2911 руу залгах хэрэгтэй.
  • Зөвлөгөө өгөх - 703-228-2923
  • Үйл ажиллагаа -  Уника Дабней, 703-228-2935
  • Онцгой байдлын үеийн мессеж, сургуулийн мэдээ, ба бусад APS сургуулийн яриа. Арлингтон Улсын Сургуулиуд нь энэхүү имэйл, дуут шуудан, мессеж илгээх системээр дамжуулан эцэг эхчүүд болон олон нийттэй холбоо тогтоож байдаг.
  • вэб сайт санал хүсэлт, и-мэйл Webmaster.