Нийгмийн сэтгэл санааны сургалтын нөөц

17-р сарын 10-ны 30:XNUMX цагт SEL-д болох Хоёрдогч эцэг эх/асран хамгаалагчийн мэдээллийн виртуал хуралдаанд нэгдээрэй.

Гэр бүлд зориулсан нөөц

Оюутнуудад зориулсан нөөц

DHMS Infographic дээр SEL