Оюутны үйлчилгээний ажилтнууд

  • Манай хөтөлбөр нь бүх оюутнуудын эрдэм боловсрол, нийгэм, сэтгэл хөдлөл, ажил мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих зорилготой цогц хөтөлбөр юм.
  • Ахлах сургууль болон цаашлаад амжилтанд хүрэх замыг нээх сонголтыг хийхэд оюутнуудыг дэмжиж ажилладаг.
  • Оюутнуудыг сургуулийн зөвлөхөд дүнгээс хамааруулан хуваарилдаг.
  • Сургуулийн зөвлөх, оюутны үйлчилгээний ажилтнуудын даалгавар, холбоо барих мэдээллийг доорх жагсаалтаас үзнэ үү.
Риттенхаус_Ж Жана Риттенхаус
Зөвлөх үйлчилгээ эрхэлсэн захирал
janae.rittenhouse@apsva.us
703-228-2919
Таттл_Б Боб Татл
6-р ангийн зөвлөх
robert.tuttle@apsva.us
703-228-2921
Google Voice: 202-813-0663
Schaefer_C Кэрри Шэфер
7-р ангийн зөвлөх
carrie.schaefer@apsva.us
703-228-2922
Пеннингтон_Э Эрин Пеннингтон
8-р ангийн зөвлөх
erin.pennington@apsva.us
703-228-2920
Рональд Валдез Рональд Валдез | Хабла Эспанол
Англи хэл сурагчдын зөвлөх
ronald.valdez@apsva.us
703-228-2938
Ник Кин Николас Кин
Тусгай төсөл, хөтөлбөрийн зөвлөх
nicholas.kean@apsva.us
703-228-2846
Карла Брэн Carla Bran | Хабла Эспаньол
Бүртгэгч
carla.bran@apsva.us
703-228-2923
Генри Карденас
Гэр бүл хоорондын харилцаа
henry.cardenas@apsva.us
Зеллер_Б Брук Зеллер
Сургуулийн сэтгэл судлаач
brooke.zeller@apsva.us
703-228-2925
Хатагтай Зеллер юу хийдэг талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсч байна уу? энд дарна уу!
Катчер_C Кристин Катчер
Сургуулийн нийгмийн ажилтан
Christine.katcher@apsva.us
703-228-2926
Хатагтай Катчерын хийдэг зүйлийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсч байна уу? энд дарна уу!
Мелисса Мек
Оюутны дэмжих зохицуулагч (SST)
melissa.meck@apsva.us
703-228-2945 (Мягмар, Лхагва)
Bowler_S Сиобхан Боулер
Бодит бус зүйч зөвлөх
siobhan.bowler@apsva.us
Бэлдмэл бодисыг хэтрүүлэн хэрэглэх талаар зөвлөгөө өгөх ажилтнуудын мэдээлэл

Мансууруулах бодисыг хэтрүүлэн ашиглах нөөц / видео
703-228-2927