DHMS өргөн нэвтрүүлгийн мэдээ ТТ

DHMS Broadcast News TA нь 8 -р ангийн сурагчдаас бүрдсэн баг бөгөөд 7 -р ангийнхаа хавар тус бүлэгт сонгон шалгаруулалтанд орсон. Тэд сургууль даяар долоо хоног бүр бүртгэгдсэн мэдээллийн шоу бэлтгэдэг.

Зөвлөхүүд бол хатагтай Доннелли, хатагтай Шанкер нар юм.

Манай Vimeo суваг

Манай багийн вэбсайт (манай видеонууд болон бусад контентуудын линкийг агуулсан болно)

2021-2022 оны өргөн нэвтрүүлгийн багийн гишүүд