DHMS өргөн нэвтрүүлгийн мэдээ ТТ

DHMS Broadcast News TA нь 8 -р ангийн сурагчдаас бүрдсэн баг бөгөөд 7 -р ангийнхаа хавар тус бүлэгт сонгон шалгаруулалтанд орсон. Тэд сургууль даяар долоо хоног бүр бүртгэгдсэн мэдээллийн шоу бэлтгэдэг.

Зөвлөхүүд нь хатагтай Бойд, хатагтай Шанкер нар юм.

Манай YouTube суваг

DHMS өргөн нэвтрүүлгийн баг гэсэн үгтэй ТТ лого, галт шувууг цац