Англи хэл сурч байгаа хүмүүс

Кандас Коннор, багш Хуанита Гиббонс, Багш аа
Жейн Скругс, Хэлтсийн дарга
Одри Васкес-Ривера, EL зөвлөх