Хожуу автобус

Хожуу автобус нь хичээлийн дараа үлдсэн оюутнуудад зориулагдсан бөгөөд Даваагаас Пүрэв гараг хүртэл явагдаж, 4:20 цагт DHMS-ийг орхин явдаг. Зогсоол хязгаарлагдмал тул Үйл ажиллагааны зохицуулагч Юника Дабнейтэй холбоо бариарай unika.dabney@apsva.us эсвэл 703-228-2935 дугаараар оюутныхаа хамгийн тохиромжтой зогсоолыг тодорхойлно уу.