Гэр бүлийн амьдралын боловсрол

Хэрэв та 10-ний өдөр Гэр бүлийн амьдралын боловсролын танилцуулгыг алгассан бол үзэх боломжтой энд слайдууд. Видео бичлэгийг доор харуулав.