Крис Манн

C. Манн

Математикийн багш

Виржиниагийн Их Сургуульд Цахилгааны Инженерийн чиглэлээр бакалавр зэрэгтэй болсноосоо хойш програм хангамж хөгжүүлэлтээс эхлээд тавилгын дизайн хүртэл мэргэжлээрээ ажиллаж ирлээ. Эдгээр туршлагын давуу талыг ашиглан оюутнуудыг татан оролцуулж, математикийг өдөр тутмын амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэхийг зааж өгч байна. Би заахгүй байхдаа эхнэр, хүү, охинтойгоо гадаа танилцах дуртай.

Виржиниагийн их сургуулийн лого  Marymount Univ. лого

Сургалт

  • Геометр, эрчимжүүлсэн
  • Алгебрийн би
  • Хүний нөөцийн 8-р анги