Дайан Майерс

Сургалт

  • 6 -р ангийн уншлага
  • Хүний нөөцийн 6-р анги