Эрин Жиннерти

  • erin.causey@apsva.us
  • Ажилтнууд, Багш аа
  • Зааварчилгаа, ажилтнууд
  • Анги / Баг: 6, 7, 8

Э.Гиннерти

Сургалт

  • Найрал дууны эхлэл
  • 6 -р ангийн хайгуулын хөтөлбөр
  • Дэвшилтэт найрал дуу
  • Гитар, бүтэн жил
  • Завсрын найрал дуу