PTSA-ийн ажилтнууд

DHMS PTSA-ийн Гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүд 2021-22 оны хичээлийн жилд дараахь байдлаар ажиллана.

үүрэг

нэр

Холбоо барих

Кристен Шаттак Ерөнхийлөгч ерөнхийлөгч@dhmsptsa.org
Ками Рагсдейл Сангийн casinourer@dhmsptsa.org
Анжела Хуски нарийн бичгийн дарга нарийн бичгийн дарга@dhmsptsa.org
Криста Мансур VP хөтөлбөрүүд программууд@dhmsptsa.org
Дануша Чанди VP Олон нийтийн нийгэмлэг@dhmsptsa.org
Адена Портер VP Харилцаа холбоо communication@dhmsptsa.org
Эллен Смит захиргаа ellen.smith@apsva.us
Холли Теннант Билли Сүнс өмсдөг spiritwear@dhmsptsa.org