хурал

DHMS PTSA-ийн Ерөнхий гишүүдийн хурал ерөнхийдөө сар бүрийн хоёр дахь Мягмар гарагт 7:00 цагт болдог (өөрөөр заагаагүй бол).

огноо минут
Есдүгээр сарын 2022 - Уулзалтын илтгэл (9/13/22) PTSA хурлын тэмдэглэл (9/13/22)
10-р сарын 2022 - PTSA-ийн хурлын хөтөлбөр (10/11/12) PTSA хурлын тэмдэглэл (10/11/22)
Арваннэгдүгээр сар 2022 - PTSA-ийн хурлын хөтөлбөр (11/8/22) PTSA хурлын тэмдэглэлийн төсөл (11/8/22)
December 2022
нэгдүгээр 2023
хоёрдугаар сарын 2023
гуравдугаар сарын 2023
дөрөвдүгээр сар 2023
2023 болно
June 2023

архив
2021-2022
2020-2021
2019-2020