хурал

PTSA-ийн 2021-22 оны хичээлийн жилийн гишүүнчлэлийн ерөнхий хурал нь ерөнхийдөө сар бүрийн хоёр дахь Мягмар гарагт 7 цагт (хэрэв өөрөөр заагаагүй бол) болно.

Уулзалтын огноо Хөтөлбөр ба тэмдэглэл Бусад материал
Есдүгээр сарын 21, 2021 хөтөлбөр | минут
Аравдугаар сар 19, 2021 Хөтөлбөр | минут
Арванхоёрдугаар сар (TBD)
Хоёрдугаар сарын 15, 2021
Гуравдугаар сарын 15, 2021
17 болтугай 2021
June 14, 2021

Архив 2020-21