хурал

2022-23 оны DHMS PTSA уулзалтын хуваарьтай хамт байгаарай! DHMS PTSA-ийн Ерөнхий гишүүдийн хурал ерөнхийдөө сар бүрийн хоёр дахь Мягмар гарагт 7:00 цагт болдог (өөрөөр заагаагүй бол). Уулзалтын тэмдэглэлийг DHMS PTSA-ийн гишүүнчлэл баталсны дараа нийтлэх болно.

огноо минут
Есдүгээр 2022
Аравдугаар сар 2022
November 2022
December 2022
нэгдүгээр 2023
хоёрдугаар сарын 2023
гуравдугаар сарын 2023
дөрөвдүгээр сар 2023
2023 болно
June 2023

архив
2021-2022
2020-2021
2019-2020