Сайн дурын

Дороти Хаммын дунд сургуульд сайн дурын ажил хийхийн тулд та үүнийг бөглөх ёстой APS-ийн сайн дурын ажилтны өргөдөл.

Номын сангийн сайн дурынхан
DHMS номын сан нь хичээлийн жилийн туршид сайн дурынхныг өдөр бүр хоёр цагийн турш хүлээн авдаг. Имэйл илгээнэ үү Хатагтай Цай асуулт болон нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл.

PTSA сайн дурынхан
DHMS PTSA нь жилийн турш сургуулийн хөтөлбөр, арга хэмжээг зохион байгуулахад эцэг эхчүүдийн сайн дурынхныг дэмжиж байгаад талархаж байна! Та холбоо барина уу ерөнхийлөгч@dhmsptsa.org хэрэв та оролцохыг хүсвэл.