Мэргэжилтнүүд

Салли Доннелли - Унших мэргэжилтэн, англи хэлний тэнхимийн дарга

Кортни Арифин  - Математикийн дасгалжуулагч