Хуан Мояа Рохас

  • juan.moya@apsva.us
  • Багш
  • Сургалтын ажилтнууд
  • Анги / Баг: 6, 7

Сургалт

  • Математикийн 7 -р анги
  • Математикийн стратеги 6
  • Математик 6
  • Хүний нөөцийн 7-р анги