Хуан Мояа Рохас

Сургалт

  • Математикийн 7 -р анги
  • Математик 6
  • Хүний нөөцийн 7-р анги