Пэйтон Уорт

Сургалт

  • 7-р ангийн хүүхдүүдэд зориулсан алгебрийн өмнөх хичээл (7 ба 8)
  • 8-р ангийн төгсөгчдөд зориулсан алгебрийн өмнөх
  • Хүний нөөцийн 8-р анги
  • Математикийн стратеги 7 -р анги