Дональд Марсзалек

Сургалт

  • Хүний нөөцийн 8-р анги
  • 8 -р анги физикийн шинжлэх ухаан