Абигаил Гвидир

Сургалт

  • Хүний нөөцийн 8-р анги
  • Компьютерийн шинжлэх ухааныг судлах
  • Жилийн дэвтэр, бүтэн жил
  • Тоон оролтын технологи, семестр
  • Компьютерийн хэрэглээ ба интернет технологи