DHMS дээрх технологи

2021-22 Хатагтай Леоноос Сургууль руу буцах, DHMS сургалтын технологийн зохицуулагч

 

Оюутны технологийн тусламж хүсэх маягт

Техникийн дуудлагын төв

Технологийн туслалцаа

Гэр бүлийн хувьд

 

Дунд сургууль Технологийн хичээл

Эвдэрсэн төхөөрөмжүүд