Thư viện công cộng Arlington

Tất cả cư dân của Arlington đều đủ điều kiện nhận thẻ thư viện công cộng miễn phí từ Thư viện công cộng Arlington. Đăng ký tại đây hoặc gặp cô Shanker. Sau khi có thẻ, bạn có thể truy cập vào tất cả các thư viện của tài nguyên điện tử SJPL từ nhà. Chúng bao gồm sách điện tử, sách nói điện tử, cơ sở dữ liệu và tạp chí. Xem video dưới đây để biết cách bạn có thể truy cập sách điện tử từ thư viện công cộng trên iPad của trường học.

Cư dân Quận Arlington cũng có quyền sử dụng thẻ thư viện miễn phí tại nhiều quận và thành phố xung quanh. Nhấp vào liên kết bên dưới để đăng ký thẻ thư viện trực tuyến. Hầu hết các quận / thành phố đã từ bỏ nhu cầu bạn đến gặp trực tiếp để truy cập bộ sưu tập điện tử của họ.