IPad bị hỏng

Học sinh có thể gửi yêu cầu trợ giúp: vào trang web Dorothy Hamm, nhấp vào tab Công nghệ và chọn Yêu cầu trợ giúp về công nghệ dành cho sinh viên. ITC sẽ yêu cầu một thiết bị thay thế từ Dịch vụ Thông tin. Các thiết bị thay thế sẽ được giao cho học sinh trong ngày học. Trong khi học sinh đang đợi thiết bị thay thế, các em có thể sử dụng chung máy tính xách tay của học sinh trong lớp học.

Cũng lưu ý rằng nếu điều gì đó nên xảy ra với iPad, Tài nguyên APS có thể được truy cập từ mọi thiết bị bao gồm máy tính xách tay, iPad hoặc điện thoại di động khác. Trong bất kỳ trình duyệt nào, hãy truy cập https://myaccess.apsva.us và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của học sinh.

  • Để truy cập các lớp học trực tiếp thông qua Microsoft Teams trên máy tính xách tay, hãy sử dụng nút Office365 trong MyAccess trong Trình duyệt Google Chrome hoặc sử dụng ứng dụng Microsoft Teams nếu được cài đặt trên máy tính xách tay. Để truy cập Microsoft Teams trên thiết bị di động, ứng dụng sẽ cần được cài đặt.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin thiệt hại cho các thiết bị kỹ thuật số.