Tài nguyên COVID-19

Choáng ngợp vì COVID

Khi tiêu đề không dừng lại, đây là cách đối phó với sự lo lắng NPR Nghe

Làm thế nào cha mẹ có thể hỗ trợ con của họ thông qua tổn thất COVID-19 unicef

Thanh thiếu niên đang gặp khó khăn, và không chỉ là bế tắc

Tài nguyên xã hội & cảm xúc
nguồn Mô tả
Ứng dụng bình tĩnh Tài nguyên miễn phí dành cho thiền, lớp học tổng thể, âm nhạc và chuyển động
Tư vấn toàn bộ trẻ em Nhiều nguồn lực cho các gia đình để đối phó trong đại dịch.
Mẹ Tát Dash Danh sách các ứng dụng di động thư giãn miễn phí
Viện trợ trị liệu Bảng kỹ năng đối phó
Chánh niệm cho thanh thiếu niên Các bài thiền có hướng dẫn và các tài nguyên chánh niệm khác dành cho thanh thiếu niên
Tài nguyên về Sức khỏe, Sức khỏe và Chánh niệm cho Gia đình
Tài nguyên này thảo luận về sức khỏe và sức khỏe và cách thực hành chánh niệm tại nhà