Lập kế hoạch học tập cho trường trung học cơ sở

VIRTUAL Đêm lập kế hoạch học tập cho các học sinh và gia đình đang lên lớp 6, 7 và 8

Thứ Năm, ngày 27 tháng 2022 năm 6 lúc 30:XNUMX chiều

Các cố vấn đã xem xét thông tin khóa học, các lựa chọn môn học tự chọn và các yêu cầu tốt nghiệp. Dưới đây là các bản ghi và trình chiếu từ mỗi cuộc họp.

Chương trình Nghiên cứu Trung học Cơ sở 2022-2023

Lựa chọn trường trung học cơ sở

Dịch vụ sinh viên Ngày quan trọng