Lập kế hoạch học tập cho trường trung học cơ sở

Đêm lập kế hoạch học tập cho học sinh và gia đình đang lên lớp 6, 7 và 8

Vào ngày 23 tháng 2021 năm 6 lúc 30:XNUMX chiều, nhân viên DHMS đã thảo luận về trường trung học cơ sở vào năm tới và các lựa chọn khóa học của học sinh. Nếu bạn bỏ lỡ cuộc họp, bạn có thể xem các đoạn ghi âm và xem các trình chiếu bên dưới.

Các biểu mẫu yêu cầu khóa học nằm trong khóa học Canvas của cố vấn viên của học sinh.

Chương trình Nghiên cứu Trung học Cơ sở 2021-2022

Lựa chọn trường trung học cơ sở

Dịch vụ sinh viên Ngày quan trọng

Để biết thêm thông tin về Môn tự chọn, vui lòng xem các video được liên kết bên dưới.