Nhận thức về sức khỏe tâm thần

Bạn không đơn độc

Mỗi năm có hàng triệu người Mỹ phải đối mặt với thực tế sống chung với căn bệnh tâm thần. Chúng tôi nỗ lực nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần nhằm chống lại sự kỳ thị, hỗ trợ, giáo dục cộng đồng và vận động chính sách hỗ trợ người bệnh tâm thần và gia đình của họ.

Mô hình Hướng dẫn Tài nguyên Sức khỏe Tâm thần Thanh niên APCYF được thiết kế để giúp các gia đình tìm hiểu thêm về sức khỏe tinh thần và cung cấp các nguồn cụ thể - cả ở đây ở Arlington và rộng rãi hơn - đáp ứng nhu cầu của con cái họ.

Hướng dẫn này bao gồm:

  • Thông tin chung về Sức khỏe tinh thần: các tổ chức cung cấp thông tin, giáo dục và nâng cao nhận thức.
  • Hỗ trợ Gia đình, Nhóm Hỗ trợ & Chương trình Giáo dục: các nhóm hỗ trợ, dịch vụ tư vấn hoặc trò chuyện trực tuyến, tài nguyên nuôi dạy con cái và các chương trình đào tạo được sử dụng tại trường học.
  • Các Lựa chọn Hỗ trợ & Điều trị cho Thanh niên: các dịch vụ được cung cấp bởi các trường học, sở y tế quận, các tổ chức phi lợi nhuận, bệnh viện và phòng khám tư nhân; đường dây trợ giúp quốc gia; thông tin chung về việc điều trị; và cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm cho các nhà cung cấp tư nhân.
  • Ứng phó với khủng hoảng: nguồn lực để can thiệp khủng hoảng, đánh giá, phản ứng nhanh và nhập viện; đường dây nóng quốc gia.

Giờ đây, hơn bao giờ hết, cộng đồng của chúng ta cần phải tương tác với thanh niên và coi sức khỏe tinh thần của họ là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.