thông tin đăng kí

 

Đăng Ký

  • Những gia đình cần đăng ký một học sinh mới vào Trường Công lập Arlington hoặc những gia đình đang quay lại Trường Công lập Arlington:

Thay đổi địa chỉ

Các gia đình gần đây đã chuyển đến một địa chỉ khác ở Arlington. Giờ đây, bạn có thể thay đổi địa chỉ của mình bằng cách gửi trực tuyến tài liệu bằng chứng cư trú tại Arlington. Vui lòng điền thông tin mới của bạn ở đây.


Giờ đăng ký:

Đăng ký trực tiếp được tổ chức vào Thứ Ba và Thứ Năm từ 9:00 sáng đến 2:00 chiều tại Dorothy Hamm. Các cuộc họp này chỉ diễn ra theo lịch hẹn. Vui lòng liên hệ Văn phòng chính 703-228-2910.


Đối với học sinh mới hoặc nhập học lại Trường Công lập Arlington, bạn sẽ cần các tài liệu được liệt kê dưới đây. Nếu tất cả các giấy tờ cần thiết không được cung cấp tại thời điểm đăng ký, việc nhập học của con quý vị sẽ bị trì hoãn. 

  • Mẫu đăng ký sinh viên: Tiếng Anh| Tiếng Tây Ban Nha
  • Bằng chứng cư trú: chứng thư, chứng thư tín nhiệm hoặc hợp đồng thế chấp cho thấy rằng cha mẹ / người giám hộ sở hữu một ngôi nhà và cư trú tại Quận Arlington (sao kê thế chấp không được chấp nhận làm bằng chứng cư trú)
Mẫu cư trú A Mẫu cư trú B
Tiếng Anh Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha
  • Bằng chứng về tuổi và tên hợp pháp của đứa trẻ: giấy khai sinh hoặc, nếu cha mẹ / người giám hộ không thể cung cấp giấy khai sinh, thì bản Tuyên thệ phải được hoàn thành.
  • Hồ sơ Tiêm chủng: sàng lọc bệnh lao được thực hiện trong vòng 12 tháng trước khi bắt đầu đi học & tiêm nhắc lại Tdap cho học sinh lớp 7 đang lên (Xem Yêu cầu về sức khỏe).
  • Hồ sơ trường học chính thức từ hệ thống trường học hoặc quốc gia khác hoặc điền vào PHÁT HÀNH MẪU THÔNG TIN để cung cấp cho công ty đăng ký trường học của chúng tôi khi bạn đến đăng ký.

Nếu học sinh của bạn là học sinh APS, các em không cần đăng ký cho năm học sắp tới. Họ đã được đăng ký trong hệ thống và tệp của họ sẽ được chuyển cho Dorothy Hamm.

Nếu bạn đang di chuyển trong Quận Arlington, phụ huynh hoặc người giám hộ nên liên hệ với Văn phòng Chính theo số 703-228-2910 để học bạ được chuyển đúng cách.

Trang đăng ký APS