Nhân viên Dịch vụ Sinh viên

  • Chương trình của chúng tôi là toàn diện và được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển học tập, xã hội và tình cảm, và sự nghiệp của tất cả học sinh.
  • Chúng tôi hỗ trợ học sinh đưa ra những lựa chọn sẽ mở đường cho sự thành công ở trường trung học và hơn thế nữa.
  • Học sinh được chỉ định cho cố vấn trường học của họ dựa trên lớp.
  • Vui lòng xem danh sách dưới đây để biết thông tin liên hệ và thông tin liên lạc của cố vấn trường học và dịch vụ sinh viên.
J. Rittenhouse Janae Rittenhouse
Giám đốc Dịch vụ Tư vấn
janae. writehouse@apsva.us
703-228-2919
Bob Tuttle Bob Tuttle
Cố vấn lớp 7
robert.tuttle@apsva.us
703-228-2921
Google Giọng nói: 202-813-0663
Carrie Schaefer Carrie Schaefer
Cố vấn lớp 8
carrie.schaefer@apsva.us
703-228-2922
Pennington_E Erin Pennington
Cố vấn lớp 6
erin.pennington@apsva.us
703-228-2920
Ronald Valdez Ronald Valdez | Habla tiếng Tây Ban Nha
Cố vấn người học tiếng Anh
ronald.valdez@apsva.us
703-228-2938
kean headshot Nick Kean
Dự án Đặc biệt & Cố vấn Chương trình
Cố vấn Tăng lớp 6
nicholas.kean@apsva.us
703-228-2846
carla cám carla cám | Habla tiếng Tây Ban Nha
Đăng ký
carla.bran@apsva.us
703-228-2923
henry cardenas Henry Cardenas
Liên lạc gia đình song ngữ
henry.cardenas@apsva.us
Brooke Zeller Brooke Zeller
Nhà tâm lý học Trường
brooke.zeller@apsva.us
703-228-2925
Bạn muốn biết thêm về những gì cô Zeller làm? Bấm vào đây!
Christine Katcher Christine Katcher
Nhân viên xã hội
Christine.katcher@apsva.us
703-228-2926
Bạn muốn biết thêm về những gì cô Katcher làm? Bấm vào đây!
aimee latexchkin Aimee Puschkin
Điều phối viên Hỗ trợ Sinh viên (SST)
aimee.puschkin@apsva.us
703-228-2945 (Thứ Ba-Thứ Sáu)
vận động viên ném bóng siobhan Vận động viên ném bóng Siobhan
Tư vấn viên lạm dụng dược chất
siobhan.bowler@apsva.us
Thông tin cố vấn về lạm dụng chất gây nghiện

Tài nguyên / Video về Lạm dụng Chất gây nghiện
703-228-2927
Celes Smith Celes Smith
Chuyên gia trị liệu Interlude
Tại DHMS vào Thứ Ba và Thứ Tư
703-228-2854