Nguồn lực Tập trung vào Vốn chủ sở hữu

Dưới đây là Nguồn lực Tập trung vào Vốn chủ sở hữu để hỗ trợ tăng trưởng, phát triển và nâng cao nhận thức. Phần lớn tài nguyên được chia sẻ là các bài đọc, video và podcast được đề xuất.

Đọc các lựa chọn từ Khoa của chúng tôi

Nghiên cứu

    1. James Baldwin
    2. Audre Lorde
    3. The New Jim Crow, Michelle Alexander
    4. Ibram X. Kendi: Đóng dấu: Phân biệt chủng tộc, Antiracism, và bạn (dành cho độc giả trẻ, với Jason Reynolds) và Làm thế nào để trở thành một Antiracist
    5. Lịch sử người bản địa của Hoa Kỳ dành cho giới trẻ, Jean Mendoza và Debbie Reese

Tài nguyên được đề xuất

Từ đường cao tốc Lee đến đại lộ Langston
Brown Mama Blueprint Podcast
Con bạn không còn quá nhỏ để nói về chủng tộc
Làm thế nào cha mẹ da trắng có thể nói chuyện với con cái của họ về chủng tộc
Đừng gọi tôi là người Puerto Rico
Những giấc mơ nhập cư

Các nguồn hữu ích trong các sự kiện đau buồn:

Các tài nguyên hữu ích cho Cộng đồng LGBTQIA +: