Điều phối viên Công bằng và Xuất sắc

Tiến sĩ KaMyka Glenn

Tên tôi là KaMyka Glenn và tôi là Điều phối viên Công bằng và Xuất sắc tại Trường Trung học Cơ sở Dorothy Hamm. Tôi mới đến Trường Công lập Arlington trong năm học này và tôi rất vui mừng được trở thành một phần của gia đình Phoenix!

Để chia sẻ một chút câu chuyện của mình, tôi đã nhận bằng tiến sĩ về Lãnh đạo Giáo dục và có bằng thạc sĩ về Dịch vụ Chuyển tiếp và Giáo dục Đặc biệt Trung học, Dịch vụ Chuyển tiếp Liên ngành. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tôi đã từng là giáo viên, giám đốc, chuyên gia chuyển tiếp cho giáo dục đặc biệt và quản trị viên ở cả khu vực công, tư và ngoài công lập. Tôi đã phục vụ nhiều nhóm học sinh khác nhau, bao gồm học sinh khuyết tật, học sinh bị giam giữ và học sinh được xác định là “có nguy cơ”. Quan trọng nhất, tôi đam mê nỗ lực hỗ trợ sinh viên và giảng viên của chúng tôi.

Với tư cách là EEC, tôi phục vụ như một thành viên của nhóm giảng dạy của chúng tôi và tôi hợp tác với tất cả các bộ phận trong cộng đồng trường học của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi có chủ đích trong nỗ lực thiết lập và duy trì các cơ hội bình đẳng cho học sinh của chúng tôi. Tôi tập trung vào việc tạo ra không gian rộng mở và an toàn để tiếng nói của mọi người được lắng nghe và nhu cầu của họ được thừa nhận.

Bất chấp hành trình độc đáo mà chúng tôi đã khám phá, năm học này, chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng chúng tôi được trang bị các cơ hội để phát triển và tự phản ánh bản thân như một gia đình Phoenix. Khoa của chúng tôi và gia đình của chúng tôi đang hợp tác với nhau trong việc này để tất cả chúng tôi có thể phát triển khi chúng tôi biết nhiều hơn về nhu cầu của sinh viên. Một điều chúng tôi biết chắc chắn là một kích thước KHÔNG phù hợp với tất cả. Đội ngũ sinh viên xinh đẹp của chúng tôi rất độc đáo và đa dạng về nhiều mặt, bao gồm chủng tộc, bản dạng giới, văn hóa, kinh nghiệm sống, cũng như khả năng học tập và chúng tôi thừa nhận rằng không ai trong số này không có những thách thức riêng mà chúng tôi dự định đối mặt và cùng nhau vượt qua!

Tôi mong muốn được làm việc với các sinh viên của chúng tôi khi tôi đến thăm và tham gia các lớp học! Hãy tiếp tục trở nên vĩ đại có mục đích và “là sự thay đổi bạn muốn thấy trên thế giới”.