Kiểm tra điểm và bài tập về nhà

các lớp

Điểm của học sinh có thể được xem bằng ParentVUE và StudentVUE. Học sinh có thể đăng nhập vào ứng dụng StudentVUE trên iPad của trường.

Bài tập về nhà

Phụ huynh có thể xem học sinh của họ có gì để làm bài tập về nhà bằng cách tạo tài khoản quan sát viên cha mẹ trong Canvas.