Hướng dẫn ứng dụng APS

Trên trang web APS chính là một bộ sưu tập phong phú về hướng dẫn ứng dụng cho học sinh trung học cơ sở.

Nếu bạn gặp sự cố với ứng dụng Canvas, chúng tôi khuyên sinh viên nên sử dụng Canvas trong trình duyệt Safari khi làm việc trên iPad. Tuy nhiên, nếu học sinh đang làm một bài tập yêu cầu học sinh viết trên PDF, học sinh phải sử dụng ứng dụng Canvas trên iPad.

Canvas: Hướng dẫn APS

Canvas: Hướng dẫn DHMS

  • Video: Cách viết trên PDF trong ứng dụng Canvas và gửi bài tập

  • Video: Cách vào lớp bằng cách nhấp vào liên kết trong Canvas và đi họp trong Microsoft Teams

Nhóm của Microsoft: Cách đăng nhập với tư cách là sinh viên trên iPad

  • Sinh viên PHẢI đăng nhập vào ứng dụng Microsoft Teams TRƯỚC KHI nhấp vào liên kết trong Canvas

  • Video hiển thị quá trình này

  • Nếu bạn đang gặp sự cố với webcam hoặc micrô trong ứng dụng Microsoft Teams, hãy mở ứng dụng Cài đặt và bật micrô và máy ảnh cho ứng dụng Nhóm (xem hình bên dưới)

    Cài đặt ứng dụng Microsoft Teams
    Cài đặt cho ứng dụng Microsoft Teams

Học viện phụ huynh APS