Xe buýt muộn

Xe buýt muộn dành cho những sinh viên ở lại sau giờ học và chạy từ thứ Hai đến thứ Năm, rời DHMS lúc 4:20 chiều. Số điểm dừng có hạn nên vui lòng liên hệ với Unika Dabney, Điều phối viên Hoạt động, tại unika.dabney@apsva.us hoặc 703-228-2935 để xác định điểm dừng thích hợp nhất cho học sinh của bạn.