Cơ sở dữ liệu Thư viện

Biểu tượng canvas

Để truy cập cơ sở dữ liệu, hãy làm theo các bước sau:

  • Nhấp vào biểu tượng Canvas ở bên trái hoặc nhấp vào ở đây.
  • Đăng nhập bằng tài khoản “Quyền truy cập của tôi” của bạn.
  • Nhấp vào "Gửi".

 

Tất cả cơ sở dữ liệu của chúng tôi đều có thể truy cập được thông qua ứng dụng Canvas. Xin bấm vào đây để biết hướng dẫn về cách thực hiện việc này. Nếu gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng Canvas, bạn có thể truy cập Canvas trên trình duyệt web. Bạn có thể xem video về điều này bên dưới.