Phiên thông tin dành cho cha mẹ

Ghi lại buổi Thông tin dành cho Phụ huynh vào ngày 10 tháng 2022 năm XNUMX

Nếu bạn cần phụ đề chi tiết, bạn có thể xem video ở đây.