Tài khoản người quan sát chính trong Canvas

Làm theo các hướng dẫn sau để thiết lập tài khoản quan sát viên chính trong Canvas. Vui lòng xem những hình ảnh dưới đây để biết những gợi ý hữu ích.

Để tìm mã chia sẻ, hãy nhấp vào tài khoản của sinh viên của bạn trong Canvas và đi tới Cài đặt.

cài đặt trong Canvas

Nhấp vào “Ghép nối với Người quan sát” ở phía bên phải của màn hình.

ghép nối với người quan sát

Truy cập https://apsva.instructure.com/login/canvas và nhấp vào “Nhấp vào đây để có Tài khoản” để tạo tài khoản của bạn. Nhân viên APS, vui lòng sử dụng địa chỉ email cá nhân để tạo tài khoản của bạn.

bấm vào đây cho tài khoản

Tạo tài khoản của bạn và nhập mã chia sẻ của sinh viên của bạn. Bạn có thể thêm nhiều sinh viên vào tài khoản của mình.