Beth Sanderson

Beth Sanderson

Giáo viên, Tiếng Anh 8

Trong hơn một thập kỷ làm việc tại các trường học Virginia, Beth Sanderson đã thiết kế các chương trình can thiệp đọc, dạy tiếng Anh và đọc trong lớp học, đồng thời đóng vai trò lãnh đạo trong các sáng kiến ​​học tập chuyên nghiệp. Cô Sanderson đã trình bày tại các hội nghị địa phương và quốc gia do Hiệp hội Đọc sách Tiểu bang Virginia, Hiệp hội Các nhà Giáo dục Cấp trung, Học tập Chuyển tiếp, và Các Trường Công lập Arlington tổ chức. Trước khi làm việc trong lĩnh vực giáo dục, cô Sanderson là phó chủ tịch của một công ty các vấn đề công cộng ở Washington, DC, giúp khách hàng xây dựng các chương trình giao tiếp hiệu quả. Cô đã kết hôn với một cậu con trai tuyệt vời. Gia đình có ba bức vẽ nguệch ngoạc bằng vàng: Max, Georgia và Cooper.

Khóa học

  • Tiếng Anh lớp 8
  • Nhân sự lớp 8