Brian Weiser

B. Weiser

Giáo viên, Sức khỏe và Giáo dục Thể chất

Tôi sinh ra và lớn lên ở Youngstown, Ohio. Tôi đã theo học tại Đại học Mount Union-BA và Đại học Nova Southeastern-MA. Đây là năm thứ 16 của tôi trong lĩnh vực giáo dục, tôi có vợ là Catherine và hai con mèo. Sở thích yêu thích của tôi là xem các trò chơi thể thao đại học và chuyên nghiệp, tập tạ và sưu tập thẻ thể thao.

Khóa học

  • Giáo dục thể chất và sức khỏe lớp 7
  • Nhân sự lớp 7
  • Giáo dục thể chất và sức khỏe lớp 6