Diane Myers

Giáo viên, đọc

Tôi lớn lên ở Florida, sống ở Đức và Nhật Bản, và đã sống ở Arlington hơn 30 năm. Vợ chồng tôi có hai con lớn và ba con chó. Sự nghiệp đầu tiên của tôi là một kỹ sư phần mềm, và sau đó tôi học cao học Đại học Virginia để trở thành một chuyên gia đọc sách. Tôi thích chèo thuyền kayak, cắm trại, Sudoku, và tất nhiên, đọc sách!

Khóa học

  • Đọc hiểu lớp 6
  • Nhân sự lớp 6