Heather Schoenebeck

H. Schoenbeck

Giáo viên, Sức khỏe và Giáo dục Thể chất

Tôi lớn lên ở Reading, PA và đến Đại học West Chester, nơi tôi hoàn thành chương trình cử nhân về động học. Thạc sĩ Giáo dục của tôi đã được hoàn thành tại Đại học Quốc gia ở La Jolla, CA. Trước khi dạy học ở Arlington, tôi dạy thể dục ở Học khu Thống nhất San Diego, Học khu Thống nhất Oceanside, và Trường Auburn nằm ở Silver Spring, MD. Đây là năm thứ 5 tôi giảng dạy ở APS. Tôi là một bà mẹ tự hào của ba đứa con 8, 10 và 12. Tôi thích dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những hoạt động ngoài trời tuyệt vời.

Khóa học

  • Nhân sự lớp 8
  • Giáo dục thể chất và sức khỏe lớp 6
  • Giáo dục thể chất và sức khỏe lớp 8