Kim Marshall

K. Marshall

Giáo viên, Giáo dục Đặc biệt

Tôi đang giảng dạy năm thứ chín! Tôi đã dành năm năm đầu tiên trong sự nghiệp giảng dạy của mình tại các trường Công lập của Thành phố Baltimore và ba năm cuối cùng tại Trường Trung học Cơ sở Williamsburg. Tôi rất vui mừng được trở thành Phượng hoàng Dorothy Hamm! Ngoài giờ học, tôi thích đi bộ đường dài và cắm trại với chồng và cậu bé Goldendoodle hai tuổi của chúng tôi tên là Jackson, cũng như đọc sách, đi biển và dành thời gian với bạn bè và gia đình. Sách là niềm đam mê của tôi và tôi muốn nói chuyện với bạn về mọi thứ và mọi thứ bạn đã đọc!

Khóa học

  • Nhân sự lớp 7
  • Nghiên cứu hướng dẫn
  • Tiếng Anh 7
  • Lịch sử Hoa Kỳ cho đến nay
  • Nhà cung cấp trường hợp