Ngân hàng LaPortia

Ngân hàng LaPortia

Giáo viên, Tiếng Anh 6

Triết lý của tôi là tất cả những gì học sinh có thể học được. Tôi có một đam mê cho tuổi trẻ; để giáo dục, cố vấn và học hỏi từ họ. Preteens rất sáng tạo và cởi mở; đó là một niềm vui khi được làm việc cùng với họ. Ngoài công việc giảng dạy, tôi thích yoga, nấu ăn, nghe nhạc và đi du lịch. Tôi trở về sau khi giảng dạy ở nước ngoài vào năm 2020. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi rất biết ơn vì điều đó.

Khóa học

  • Nhân sự lớp 6
  • Tiếng Anh lớp 6