Madison Azzara

Madison Azzara

Giáo viên Khoa học Đời sống lớp 7

Tôi là một người chơi trombone và tôi từng là thành viên của JMU Pep Band và JMU Marching Royal Dukes. Trong khi ở trong ban nhạc diễu hành, tôi đã đến Ý để chơi trong Cuộc diễu hành Ngày đầu năm mới của Thành phố Vatican và diễu hành trong Cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn của Macy ở Thành phố New York. Những sở thích khác của tôi bao gồm yoga, cưỡi ngựa, đi bộ đường dài và đi chơi với mèo.

Biểu trưng của Đại học James Madison  Đại học George Washington

Khóa học

  • Nhân sự lớp 7
  • Khoa học vật lý lớp 8
  • Khoa học đời sống lớp 7