Megan Kroger

megan kroger

Giáo viên, Tiếng Anh 7

Tôi là người gốc Arlington và là cựu học sinh tự hào của Trường Công lập Arlington (Go Generals!). Tôi rất gần gũi với gia đình và bạn bè của mình, vì vậy những khoảng thời gian yêu thích trong quá khứ của tôi bao gồm bất cứ điều gì mà tôi có thể làm với họ. Tôi thích đọc và có một số cuốn sách yêu thích, vì vậy hãy yêu cầu tôi giới thiệu bất cứ lúc nào!

 

Khóa học

  • Tiếng Anh lớp 7
  • Nhân sự lớp 7