Regina Boyd

Ảnh của Regina Boyd

Giáo viên Tài nguyên cho Năng khiếu

Tôi gốc ở Pittsburgh, PA, nhưng tôi cũng đã sống ở các tiểu bang khác, bao gồm cả một thời gian ở Abu Dhabi, UAE. Trong suốt sự nghiệp giảng dạy của mình, tôi đã làm việc ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích đọc sách, chơi gôn, may vá và lên kế hoạch cho các sự kiện đặc biệt.