Sally Donnelly

Sally Donnelly

Chuyên gia đọc và giáo viên chính

Đây là 30 năm làm giáo viên của tôi !! Các con gái lớn của tôi đã theo học các trường APS - McKinley, Swanson và WL. Tôi là Giáo viên được Chứng nhận của Hội đồng Quốc gia về Văn học. Tôi là một phèn chua UVA đáng tự hào. Hai cô con gái lớn của tôi tự hào theo học các trường APS (McKinley, Swanson và W&L) và cả hai đều sống ở Châu Âu hiện nay Một người là giáo viên ở Toulouse, Pháp và người kia là quản lý dự án máy tính ở Amsterdam. Chồng tôi và tôi sống ở Arlington và tận hưởng ao cá ở sân sau của chúng tôi.

Khóa học

  • Các chiến lược đọc lớp 7
  • Các chiến lược đọc lớp 8, cả năm