Tori Metzger

Tori Metzger

Giáo viên, Y tế và PE

Tôi lớn lên ở Freehold, NJ. Tôi đã đến Penn State, George Mason và Johns Hopkins. Đây là 14 năm giảng dạy của tôi. Tôi đã dạy trung học cơ sở ở APS trong 9 năm, trung học phổ thông ở FCPS trong 1 năm, và trường tiểu học ở ACPS trong 4 năm. Khi không đi làm, tôi thích đi chơi với chồng và 2 con, đi du lịch và chơi / xem thể thao.

Khóa học

  • Giáo dục thể chất và sức khỏe lớp 8
  • Giáo dục thể chất và sức khỏe lớp 7
  • Nhân sự lớp 8
  • Giáo dục thể chất và sức khỏe lớp 6