Giờ làm việc mùa hè

Văn phòng Chính mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều.