Các cuộc họp PTSA

Các Cuộc Họp Tổng Hội Thành Viên PTSA cho năm học 2020-21 nói chung sẽ được tổ chức vào Thứ Ba thứ hai của mỗi tháng lúc 6:30 chiều. Cuộc họp PTSA tháng 15 sẽ được tổ chức qua Zoom vào Thứ Ba, ngày 6 tháng 30 lúc XNUMX:XNUMX chiều (LƯU Ý - đây là thứ Năm thứ ba trong tháng Chín). Các ngày họp PTSA còn lại trong năm sẽ được đăng vào ngày đầu tiên của năm học.